Welkom bij de EHBO vereniging afdeling Loosdrecht. Onze vereniging is opgericht 1 mei 1954.

 

Onze doelstelling is personen op te leiden om aan slachtoffers van kleine en grotere ongevallen

op de juiste wijze hulp te kunnen verlenen.

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. 

 

Informatie over een opleiding Eerste Hulp bij ongelukken:

 

De lessen vinden plaats in onze opleidingsruimte van de brandweerkazerne in Loosdrecht.

U leert te handelen bij levens bedreigende situaties zoals bewusteloosheid, ademnood en

ernstig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en reanimeren bij zowel volwassenen

als kinderen met gebruik van de AED. Tevens zijn er lessen met kinder EHBO en verbandleer.

 

De cursus wordt gegeven door een bevoegde kaderinstructeur.

De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theorie.

Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden LOTUS-slachtoffers ingezet.

Dat zijn bevoegde EHBO-ers die geleerd hebben (d.m.v een opleiding) om verwondingen en/of

levensbedreigende situaties uit te beelden. Aansluitend op de cursus vindt het examen plaats.

Hiervoor moet u minstens 16 jaar oud zijn. Dit examen wordt door examinatoren van Het Oranje

Kruis afgenomen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin u kunt laten zien

dat u de vereiste kennis en vaardigheden (competenties) beheerst. Na het behalen van het

examen komt u in het bezit van het officiële Diploma Eerste Hulp. Het diploma is 2 jaar geldig.

 

Informatie over herhalingslessen voor gevorderden:

 

Ook de lesavonden voor gevorderden (in bezit van een geldig EHBO diploma) kunt u bij ons volgen.

Deze herhalingslessen zijn ongeveer 8 keer per jaar op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Het zijn lessen waarbij uw kennis en praktijk getoetst worden.

Om het diploma geldig te houden moeten deze lessen elk jaar gevolgd worden.

De kosten voor deze lessen incl. lidmaatschap zijn € 27,50 per cursusjaar (peildatum 2021-2022).